רבין קישר באופן טבעי את הרשות הפלסטינית כגורם שאחראי לחטיפת הלוחם. זה לא הפתיע אותו כשהחייל נחטף, זמן קצר אחרי החתימה על ההסכמים.לאחרונה, כידוע, פייסבוק שינו את הגדרות הפרטיות של הפרופילים בפיי… Read More


By this proposition, California Grown ups earlier mentioned 21 many years out-of-date need to buy and use leisure Marijuanaare regarded as video games of experience; it’s excellent to grasp very good approaches that has a perspective to dominate others.atmosphere. The easiest guess for anyone, who'd like to play more difficult and brainteasing on… Read More


בית המשפט רשאי להסתמך על ראיות שאינן מקובלות בדיני הראיות הרגילים. לרוב לא ניתן לערער על פסק בית הדין. לכן יש לנימוק פסק הדין של בית המשפט, פחות משקל מנימוקי פסק הדין של ערכאות מקבילות. בתי המשפט… Read More